O projektu

Akademska digitalna zbirka Slovenije ‒ ADZ

Orodja za odkrivanje informacij (angl. discovery tools) so v zadnjih letih v akademsko raziskovalnih krogih postala splošno sprejeta in spadajo danes med osnovno ponudbo knjižnic v podporo študentom, profesorjem, raziskovalcem in na splošno v podporo znanosti pri iskanju oz. odkrivanju informacij in literature. Nadomeščajo klasične knjižnične kataloge in so osnovni raziskovalni instrument v akademskih in raziskovalnih institucijah po svetu. Osnovni namen tovrstnih orodij je preprosto, hitro, prijazno in sodobno (podobno, kot to omogoča Google) iskanje virov, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom. Vključuje vse tipe gradiva (tiskano in elektronsko gradivo ter vsebine digitalnih repozitorijev) in uporabniku omogoča skupno točko iskanja ne glede na bazo podatkov oz. lokacijo dostopa do članka, knjige ali katerega koli drugega relevantnega vira. Digitalno okolje, ki je v našem življenju še kako prisotno, zahteva centralno iskanje, kot ga poznamo pri Googlu, in sicer od koder koli in na kateri koli napravi.

Na osnovi sprejete iniciative slovenskih univerzitetnih knjižnic za vzpostavitev enotne platforme za iskanje in dostop do celotnih besedil elektronskih informacijskih virov je IZUM v letu 2019 v aplikacijo COBISS+ vključil možnost iskanja po indeksu elektronskih virov in povezave do teh vsebin. Integrirani indeks elektronskih virov vsebuje več sto milijonov zapisov za članke, e-revije, e-knjige, raziskovalna poročila, konferenčne prispevke, avdio in video vsebine itd. različnih založnikov (Elsevier, Wiley, Springer Nature itd.), agregatorjev (EBSCO, ProQuest itd.) ter ponudnikov baz podatkov (Web of Science, Scopus itd.) in digitalnih repozitorijev z vsega sveta. Uporabnikom je tako omogočeno iskanje odprtodostopnih in licenčnih elektronskih vsebin s povezavami do gradiva. Omogočen je avtoriziran dostop na osnovi IP-naslova institucije ali prijave AAI.

Pobudniki in podpisniki Akademske digitalne zbirke Slovenije (https://www.izum.si/doc/pobuda-za-vzpostavitev-akademske-digitalne-zbirke-slovenije.pdf) so Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Univerzitetna knjižnica Maribor, Univerza na Primorskem in Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM). Kasneje so se pobudi pridružile tudi druge slovenske univerzitetne in raziskovalne institucije. Pobuda poudarja naslednje:

  • enotna rešitev za vse univerze in raziskovalne institucije v Sloveniji na platformi COBISS+;
  • posamezne institucije (univerze) lahko uporabijo svoj portal COBISS+ z lastno grafično podobo in lastnimi vsebinsko-oblikovnimi prilagoditvami;
  • poleg institucionalnih seznamov tudi skupni konzorcijski seznami e-revij, e-knjig in baz podatkov oz. informacijskih virov;
  • skupni izhodiščni portal za iskanje informacij in obveščanje;
  • rešitev naj poleg tiskanega in elektronskega gradiva vključuje tudi iskanje po vsebinah lokalnih digitalnih repozitorijev v COBISS+.
  • stabilno in zanesljivo infrastrukturno (sistemsko) okolje s profesionalno podporo strokovnjakov IZUM-a v sodelovanju s knjižnicami in njihovimi podpornimi ekipami.

 

COBISS+ je bil v letu 2020 nadgrajen z dodatnimi funkcionalnostmi, ki jih omogočajo orodja za odkrivanje informacij (angl. discovery services) in ki jih potrebujejo slovenski univerzitetni uporabniki. Dodajajo se podatki o zalogi naročenih elektronskih virov. 9. maja 2020 je bila v produkcijo nameščena nova verzija COBISS+, katere največja novost je skupno programsko okolje COBISS+ za specializirane univerzitetne portale DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik NUK in Digitalni portal Univerze na Primorskem. Portali so prilagojeni univerzitetnim okoljem za iskanje in dostop do vsebin ter tudi drugim orodjem in pripomočkom, ki jih knjižnice kot upravljavke portalov ponujajo svojim študentom, profesorjem, raziskovalcem in drugim zainteresiranim uporabnikom v podporo izobraževalnim procesom. IZUM nenehno sodeluje s podpornimi strokovnimi ekipami na univerzah in prilagaja funkcionalnosti za odkrivanje informacij v skladu s potrebami uporabnikov.

 

Slika prikazuje koncept portalnih rešitev COBISS+ z vključenimi API-ji centralnih indeksov elektronskih virov. Takšna rešitev omogoča ločeno upravljanje z viri na nivoju posameznih institucij in avtoriziran dostop za upravičene uporabnike. Portal ADZ zajema zalogo elektronskih virov vseh univerzitetnih in raziskovalnih institucij v Sloveniji.